Trang nhất » Tài nguyên » Bài giảng

KẾ HOẠCH THI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2018 - 2019

Kế hạch thi đồ dùng dậy học năm 2018 - 2019 của trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn

Gửi lên: 01/06/2019 22:08 Đã xem 199 Đã tải về 1

Môn toán lớp 1

Gửi lên: 13/11/2014 09:50 Đã xem 563 Đã tải về 1

Tập đọc lớp 3

Gửi lên: 13/11/2014 09:48 Đã xem 628 Đã tải về 3

Bài giảng Cô Ngọc

Gửi lên: 25/02/2014 14:20 Đã xem 688 Đã tải về 17

Bài giảng Cô Nga

Gửi lên: 25/02/2014 14:09 Đã xem 591 Đã tải về 30

bài giảng Cô Nguyệt

Gửi lên: 25/02/2014 14:04 Đã xem 677 Đã tải về 0

Bài giảng môn Âm Nhạc mới

Gửi lên: 14/02/2014 14:00 Đã xem 623 Đã tải về 19

Bài giảng môn âm nhạc

Gửi lên: 14/09/2013 11:01 Đã xem 624 Đã tải về 28

Bài giảng lớp 1

Gửi lên: 11/09/2013 08:58 Đã xem 651 Đã tải về 8

Bài giảng môn tập đọc lớp 2

Gửi lên: 06/09/2013 10:49 Đã xem 708 Đã tải về 48

bài Giảng môn mĩ thuật

Gửi lên: 04/09/2013 10:20 Đã xem 673 Đã tải về 54

Bài giảng môn tập đọc lớp 4

Gửi lên: 04/09/2013 10:10 Đã xem 2415 Đã tải về 244

Chi một số cho một tích

Bài giảng lớp 4 - Chia một số cho một tích

Gửi lên: 04/09/2013 10:06 Đã xem 617 Đã tải về 26

Bài giảng môn Luyện Từ và Câu

Bài giảng môn Luyện Từ và Câu

Gửi lên: 03/09/2013 11:26 Đã xem 616 Đã tải về 17
 

Giới thiệu về trường

Giới thiệu về Trường Tiểu học Số 2 Hòa Nhơn

   + Tên đơn vị: Trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn    + Địa điểm trụ sở chính: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.    + Điện thoại: 0511 3788136    + Email: thhoa nhon2.hv@gmail.com    + Quá trình thành lập:...

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về giao diện của trang web

Đẹp và đáp ứng hầu hết nhu cầu của người sử dụng

Tương đối dễ nhìn và có một số chức năng cần thiết

Tạm được

Liên kết trường

Địa chỉ: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3788136
Email: thhoanhon2.hv@gmail.com