Liên kếtThời khóa biểu

Tài nguyên

DANH SÁCH CB - VC TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA NHƠN 2

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Lê THị Ảnh 1966 0905781135 Phó Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 25/11/1984 0935282493 Kế toán
3 Tán Thị Là 23/11/1983 01225428321 Tổ Phó
4 Phạm Thị Lộc 30/12/1981 01213656156 Tổng phụ trách
5 Phạm Thị Muộn 02/02/1965 0973632419 Giáo viên
6 Nguyễn Thị Hiếu 05/08/1965 01693346172 Giáo viên
7 Bùi Thị Ngẫu 15/03/1968 0934723150 Tổ Trưởng
8 Lê Thị Diễm Hằng 25/06/1991 01223567714 Giáo viên
9 Đặng Thị Bích Vân 17/07/1980 01229593899 Tổ Phó
10 Trần Thị Thanh Nghĩa 01/11/1978 01643059621 Chủ Tịch Công Đoàn
11 Trần Thị Minh Châu 17/08/1962 01289813133 Giáo viên
12 Nguyễn Thị Nga 01/02/1970 0935485228 Tổ Trưởng
13 Nguyễn Sơn 01/01/1958 0935565892 Giáo viên
14 Nguyễn Thị Ấn 15/03/1965 01266785185 Giáo viên
15 Nguyễn Thị Hậu 02/01/1978 01288566716 Tổ Phó
16 Lê Thị Hay 30/10/1978 0905842942 Giáo viên
17 Phan Ngọc Hữu 26/06/1962 01215730612 Giáo viên
18 Đặng Thị Thúy Nguyệt 04/03/1969 0905458124 Tổ Trưởng
19 Nguyễn Thị Bảy 10/11/1978 0935696272 Giáo viên
20 Lê Thị Nương 15/02/1979 01226715119 Giáo viên

   1  2  >> Trang cuối

Tổng cộng có 32 cán bộ - viên chức thuộc 5 tổ
 

Giới thiệu về trường

Giới thiệu về Trường Tiểu học Số 2 Hòa Nhơn

   + Tên đơn vị: Trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn    + Địa điểm trụ sở chính: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.    + Điện thoại: 0511 3788136    + Email: thhoa nhon2.hv@gmail.com    + Quá trình thành lập:...

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về giao diện của trang web

Đẹp và đáp ứng hầu hết nhu cầu của người sử dụng

Tương đối dễ nhìn và có một số chức năng cần thiết

Tạm được

Liên kết trường

Địa chỉ: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3788136
Email: thhoanhon2.hv@gmail.com