Liên kếtThời khóa biểu

Tài nguyên

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2016

Thứ ba - 03/05/2016 22:33
NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2016

NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM 2016

Thực hiện chương trình, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang, Trường TH số 2 Hòa Nhơn tổ chức ngày hội đọc của năm 2016
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ 2 HÒA NHƠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 25/KH-HN2                                                Hòa Nhơn, ngày 7 tháng 4 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC NĂM 2016
NĂM HỌC: 2015 - 2016
 
Thực hiện chương trình, nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang, Trường TH số 2 Hòa Nhơn thông báo kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 năm học 2015 - 2016 như sau:
I.Thời gian, địa điểm tổ chức:
- Thời gian : Khai mạc đúng vào lúc 7 giờ 30 ngày  23 tháng 4 năm 2016.
- Địa điểm: tại Trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn.
II. Thành phần tham dự:
- Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường
- Học sinh từ khối 1 – 5 tham gia Ngày hội đọc năm 2016.
III. Mục đích, ý nghĩa
- Giúp học sinh hiểu rõ “Ngày sách và bản quyền thế giới” (World Book and Copyright Day) là ngày tôn vinh những giá trị của sách và sự đóng góp của các tác giả cho sự ra đời của các tác phẩm bất hủ, ngày bảo đảm cho mọi người thỏa mãn sở thích đọc sách của mình và tôn vinh văn hoá đọc của nhân loại.
- Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách trên toàn thế giới 21/4, nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; xây dựng “văn hóa đọc” tại trường học và tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách.
- Giúp giáo viên, học sinh và phụ huynh nhận thấy tầm quan trọng, vai trò của việc đọc sách. Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc chung tay tạo điều kiện để cho con em được đọc sách, được rèn luyện thói quen và phương pháp đọc sách phù hợp, hiệu quả.
- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB,GV,CNV và học sinh toàn trường từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.
- “Ngày hội đọc sách” là cơ hội cho giáo viên, học sinh và phụ huynh giao lưu, học hỏi, cùng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp tuyên truyền đọc sách đối với học sinh, từ đó xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.
- Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.
- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.
 
 
IV. Thể lệ và nội dung tổ chức:
1.Thể lệ tổ chức
1.1. Đối tượng dự thi:
- Học sinh tiểu học (từ lớp 1- lớp 5 trong nhà trường).
1.2. Số lượng:
- Mỗi lớp chọn: 1em (đối với cá nhân)
- Mỗi lớp chọn: 1-7 em (đối với tiểu phẩm ngắn)
1.3. Nội dung:
Chủ đề của Ngày hội đọc năm 2016 là “Văn hóa, văn minh”
* Thi kể chuyện ( Học sinh từ khối 1 – 5)
Chọn một câu chuyện Nêu gương hình ảnh văn hóa, văn minh như: lòng hiếu thảo, kính trọng người lớn tuổi. Thực hiện văn hóa giao thông, vệ sinh môi trường được in trong sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện đọc, báo chí ...
- Mỗi câu chuyện đọc thời gian không quá 10 phút.
* Thi trang trí bìa sách yêu thích ( Học sinh từ khối 3 – 5)
Mỗi lớp chọn cử 01 đến 03 học sinh tham gia vẽ bìa minh họa một cuốn sách hoặc một tác phẩm, một nhân vật trong tác phẩm yêu thích trên khổ giấy A3. Thời gian thực hiện không quá 60 phút. Chất liệu: Chì, màu sáp, màu nước... Các lớp tự chuẩn bị giấy vẽ, bút, màu, giá vẽ.
2. Biểu điểm chấm chọn: 20 điểm
- Đọc đúng nội dung câu chuyện. Dẫn chuyện dể hiểu, rõ ràng (5 điểm).
- Nét mặt, cử chỉ, lời kể thích hợp (5 điểm).
- Ngôn ngữ sáng tạo (5 điểm).
- Giọng đọc diễn cảm, phát âm đúng (5 điểm).
IV. Cơ cấu giải thưởng:
Giải thưởng kể chuyện
         + Giải nhất            : 05 (Khối 1 - 5)
         + Giải nhì               : 05 (Khối 1 - 5)
         + Giải ba                : 05 (Khối 1 - 5)
Giải thưởng trang trí bìa sách yêu thích
+ Giải nhất            : 03 (Khối 3 - 5)
+ Giải nhì               : 03 (Khối 3 - 5)
+ Giải ba                : 03 (Khối 3 - 5)
 
Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc năm học 2015 – 2016 của Trường TH số 2 Hòa Nhơn. Đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này./.
 
Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG
- Như trên;                                                                                                              
- Lưu: VT. TV (Khanh)
 
 
 
Nguyễn Thùy
 
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ 2 HÒA NHƠN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Số: … BC/ HN2                                                     Hòa Nhơn, ngày     tháng 4 năm 2016
 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ NGÀY HỘI ĐỌC NĂM 2016
NĂM HỌC: 2015 - 2016
 
Thực hiện công văn số 176/PGDĐT-TH ngày 11/04/2016 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3. Kế hoạch số 25/KH-THHN2 ngày 7/4/2016 của Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn về việc tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2016. Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 năm học 2015 - 2016 như sau:
Ngày 23/4/2016 thư viện Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn tổ chức ngày hội đọc sách. Ngày hội đọc sách đã thực sự có ý nghĩa, tôn vinh “Văn hoá đọc” và góp phần phát triển “Phong trào đọc sách” khi đã thắp sáng tình yêu với sách trong các em thiếu nhi ở lứa tuổi bắt đầu cắp sách tới trường. Qua đó tuyên truyền, giáo dục về việc đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách.
Đến dự ngày hội có đ/c Nguyễn Thùy – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng với tất cả các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường và 400 học sinh toàn trường.
Ngoài việc tuyên truyền quảng bá cho ngày hội đọc, các em còn đem đến các câu chuyện, các tiểu phẩm hay với thông điệp đầy ý nghĩa.
1. Phần thi kể chuyện:
Mỗi lớp chọn 1 học sinh hoặc 1-7 học sinh tham gia thi kể chuyện hoặc tiểu phẩm với chủ đề về “Văn hóa, văn minh, lòng hiếu thảo, thực hiện an toàn giao thông, vệ sinh môi trường”. Qua đó giúp cho các em biết vâng lời, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô; biết giữ gìn vệ sinh môi trường trong nhà trường và cộng đồng, chấp hành tốt khi tham gia giao thông. Kết quả như sau:
   
TT Họ và tên Lớp Xếp giải Ghi chú
1 Nguyễn Hồng Huyền Trân 1/1 Nhất  
2 Lê Uyên Nhi 1/2 Nhì  
3 Nguyễn Thị Hồng Lan 1/3 Ba  
4 Trần Thị Thu Chung   2/2 Nhất  
5 Tập thể 2/1 2/1 Nhì  
6 Đỗ Hữu Triều 2/3 Ba  
7 Nguyễn Thị Trà My 3/3 Nhất  
8 Nguyễn Hoàng Anh Thương 3/1 Nhì  
9 Huỳnh Thị Minh Hương 3/2 Ba  
10 Tập thể 4/1 4/1 Nhất  
11 Nguyễn Thị Ngọc Bình 4/3 Nhì  
12 Nguyễn Thị Tiên 4/2 Ba  
13 Tập thể 5/3 5/3 Nhất  
14 Tập thể 5/2 5/2 Nhì  
15 Trần Thị Minh Liên 5/1 Ba  
 
 
2. Phần thi trang trí bìa sách yêu thích
Mỗi lớp chọn cử 01 đến 03 học sinh tham gia vẽ bìa minh họa một cuốn sách hoặc một tác phẩm, một nhân vật trong tác phẩm yêu thích trên khổ giấy A3. Kết quả như sau:
 
TT Lớp Xếp giải Ghi chú
1 3/1 Nhất  
2 3/3 Nhì  
3 3/2 Ba  
4 4/3 Nhất  
5 4/1 Nhì  
6 4/2 Ba  
7 5/2 Nhất  
8 5/3 Nhì  
9 5/1 Ba  
 
 
Trên đây là báo cáo kết quả Ngày hội đọc năm học 2015 - 2016 của Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn.
Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG
- PGD, TNTG để báo cáo                                                                                                                   
-Lưu: VT. TV (Khanh)                                                                                                                        
 
 
 
Nguyễn Thùy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢNG CHẤM ĐIỂM
CÁC LỚP THAM GIA HỘI THI KỂ CHUYỆN
NĂM HỌC: 2015– 2016
 
 * Biểu điểm chấm chọn:
- Đọc đúng nội dung câu chuyện. Dẫn chuyện dể hiểu, rõ ràng (5 điểm).
- Nét mặt, cử chỉ, lời kể thích hợp (5 điểm).
- Ngôn ngữ sáng tạo (5 điểm).
- Giọng đọc diễn cảm, phát âm đúng (5 điểm).
 
Stt Tên học sinh Tên câu chuyện Nội dung Phong cách kể Tổng số điểm
1 Nguyễn Hồng Huyền Trân Bông hoa Cúc trắng      
2 Lê Uyên Nhi Dê con nghe lời mẹ      
3 Nguyễn Thị Hồng Lan Cái sọt      
4 Tập thể 2/1 Cùng đi vứt rác      
5 Trần Thị Thu Chung Cái sọt      
6 Đỗ Hữu Triều Câu chuyện về lòng hiếu thảo      
7 Nguyễn Hoàng Anh Thương Các em nhỏ và cụ già      
8 Huỳnh Thị Minh Hương Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử      
9 Nguyễn Thị Trà My Mình cứ biết mình      
10 Tập thể 4/1 An toàn giao thông      
11 Nguyễn Thị Tiên Ngôi nhà thân thiện      
12 Nguyễn Thị Ngọc Bình Người con hiếu thảo      
13 Trần Thị Minh Liên Kỷ niệm về người thầy      
14 Tập thể 5/2 Tay phải, tay trái      
15 Tập thể 5/3 Môi trường      
 
   BGK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thực hiện công văn số 176/PGDGD-TH ngày 11/4/2016 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về việc Tổ chức ngày Sách Việt Nam lần thứ 3; Kế hoạch số 25/KH-THHN2 ngày 7/4/2016 của Trường TH số 2 Hòa Nhơn về việc tổ chức Ngày hội đọc sách. Được sự cho phép của BGH nhà trường, hôm nay Trường TH số 2 Hòa Nhơn phối hợp với BQL dự án Chương trình PTV Huyện Hoà Vang tổ chức Ngày hội đọc sách năm học 2015 – 2016 đó là lí do của buổi lễ hôm nay:
Về tham dự với Ngày hội có
1. Thầy Nguyễn Thùy – BTCB, Hiệu trưởng nhà trường
2. Thầy Đặng Công Thiệt – PHT.
Cùng tất cả các thầy cô giáo và học sinh tham gia ngày hội
Sau đây là phần thi kể chuyện:
 
Stt Tên học sinh Lớp Tên câu chuyện
1 Nguyễn Hồng Huyền Trân 1/1 Bông hoa Cúc trắng
2 Lê Uyên Nhi 1/2 Dê con nghe lời mẹ
3 Nguyễn Thị Hồng Lan 1/3 Cái sọt tre
4 Tập thể 2/1 2/1 Cùng đi vứt rác
5 Trần Thị Thu Chung 2/2 Cái sọt
6 Đỗ Hữu Triều 2/3 Câu chuyện về lòng hiếu thảo
7 Nguyễn Hoàng Anh Thương 3/1 Các em nhỏ và cụ già
8 Huỳnh Thị Minh Hương 3/2 Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử
9 Nguyễn Thị Trà My 3/3 Mình cứ biết mình
10 Tập thể 4/1 4/1 An toàn giao thông
11 Nguyễn Thị Tiên 4/2 Ngôi nhà thân thiện
12 Nguyễn Thị Ngọc Bình 4/3 Người con hiếu thảo
13 Trần Thị Minh Liên 5/1 Kỷ niệm về người thầy
14 Tập thể 5/2 5/2 Tay phải, tay trái
15 Tập thể 5/3 5/3 Môi trường
 
 Một số hình ảnh được ghi lại:
 

 

Tác giả bài viết: Tổ VP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về trường

Giới thiệu về Trường Tiểu học Số 2 Hòa Nhơn

   + Tên đơn vị: Trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn    + Địa điểm trụ sở chính: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.    + Điện thoại: 0511 3788136    + Email: thhoa nhon2.hv@gmail.com    + Quá trình thành lập:...

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về giao diện của trang web

Đẹp và đáp ứng hầu hết nhu cầu của người sử dụng

Tương đối dễ nhìn và có một số chức năng cần thiết

Tạm được

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 374

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4200

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1540458

Liên kết trường

Địa chỉ: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3788136
Email: thhoanhon2.hv@gmail.com
Xem bản: Desktop | Mobile