Liên kếtThời khóa biểu

Tài nguyên

KẾ HOẠCH ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ tư - 06/05/2020 04:13
UBND HUYỆN HOÀ VANG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀ NHƠN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                              
     Số :  21/KHTV –THS2HN                                                Hoà Vang, ngày 19 tháng 3  năm 2020.
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020.
 Thực hiện kế hoạch số 84/KH- SVHTT ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng về việc Tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020. Trường Tiểu học số 2 Hoà Nhơn lập kế hoạch hoạt động như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách đối với thanh thiếu niên, nhi đồng; khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong các thế hệ trẻ, góp phần quan trọng trong phát triển văn hóa đọc tại nhà trường và cộng đồng.
- Khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa đọc trong việc nâng cao nội lực, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.
2. Yêu cầu
- Cuộc thi phải được triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo học sinh các cấp trên địa bàn thành phố.
- Đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai, nội dung dự thi theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
II. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh khối 3, 4, 5 Trường Tiểu học số 2 Hoà Nhơn.
2. Nội dung thi:
Thí sinh tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc Đà Nẵng năm 2020 có thể chọn 1 trong 3 đề sau:
Đề 1
Câu 1: Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức hoặc cuộc sống của em.
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?
Đề 2
Câu 1: Sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc một bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách (Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa).
 Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?
 Đề 3
 Câu 1: Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc. Khuyến khích thí sinh vẽ tranh minh họa hoặc có lời song ngữ tiếng Anh.
Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?
2. Hình thức thi:
Thí sinh dự thi bằng cách gửi các bài dự thi độc lập.
b. Quy định về bài thi:
- Thí sinh được gửi nhiều bài dự thi, được phép trình bày bài bằng một trong hai hình thức: viết hoặc quay clip
- Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt (riêng đề 3, có thể dùng thêm tiếng Anh).
- Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi trả lời đầy đủ hai câu hỏi của mỗi đề được chọn và ghi đầy đủ thông tin (theo mẫu đính kèm). Bài thi phải chưa từng tham gia các cuộc thi khác, chưa được công bố hoặc đăng tải dưới bất kì hình thức nào.
- Thí sinh cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ khi sử dụng các nội dung, đoạn trích, câu nói, tranh, hình ảnh… của người khác trong bài dự thi.
 - Bài thi khi được lựa chọn tham dự vòng chung kết phải được chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi văn bản và không có bất kì ký hiệu nào khác ghi trên bài.
- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự để phục vụ mục đích quảng bá cuộc thi và các hoạt động khuyến đọc.
3. Thời gian, cách thức nộp bài thi:
Thời gian: từ tháng 20/3/2020 - 28/4/2020.
Thí sinh gởi bài dự thi qua giáo viên chủ nhiệm sau đó GVCN nộp lại cho nhà trường chấm.
IV. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO HỘI THI
1. Ban tổ chức
- Ông Nguyễn Thùy -  Hiệu trưởng
- Bà: Lê Thị Khanh – Thư viện
2. Ban giám khảo
- Ông: Nguyễn Thùy - Hiệu trưởng
- Bà: Phạm Thị Lộc  - TPT
- Bà: Đặng Thị Bích Vân - Tổ trưởng tổ 1, BM
- Bà Nguyễn Thị Nga - Tổ trưởng 2,3
- Bà: Lê Thị Nương -  Tổ trưởng 4,5
- Bà: Lê Thị Khanh – Thư viện
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ DỰ TRÙ KINH PHÍ
1. Cơ cấu giải thưởng
 
Stt Cơ cấu giải Phần thưởng
(cho 1 giải)
Số lượng Ghi chú
I Đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu 150.000đ + giấy khen 3 Mỗi khối chọn 01 bài đạt giải (chọn từ 24 giải ở mục II)
II Giải cá nhân   24  
1 Chia sẻ cảm tưởng hay nhất 100.000đ + giấy khen 3 Mỗi khối chọn 01 bài đạt giải
2 Câu chuyện sáng tác hay nhất 100.000đ + giấy khen 3 Mỗi khối chọn 01 bài đạt giải
3 Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất 100.000đ + giấy khen 3 Mỗi khối chọn 01 bài đạt giải
4 Câu chuyện sáng tác khuyến đọc song ngữ hay nhất 100.000đ + giấy khen 3 Mỗi khối chọn 01 bài đạt giải
5 Bài thơ khuyến đọc hay nhất 100.000đ + giấy khen 3 Mỗi khối chọn 01 bài đạt giải
6 Câu chuyện viết tiếp hay nhất 100.000đ + giấy khen 3 Mỗi khối chọn 01 bài đạt giải
7 Câu chuyện viết tiếp song ngữ hay nhất 100.000đ + giấy khen 3 Mỗi khối chọn 01 bài đạt giải
8 Ý tưởng khuyến đọc sáng tạo và có tính thuyết phục nhất 100.000đ + giấy khen 3 Mỗi khối chọn 01 bài đạt giải
III Giải tập thể   6  
1 Lớp có nhiều thí sinh tham gia nhất 150.000đ + giấy khen 3 Mỗi khối chọn 01 lớp
2 Lớp có nhiều thí sinh đạt giải nhất 150.000đ + giấy khen 3 Mỗi khối chọn 01 lớp
2. Dự trù kinh phí
a) Giải thưởng
- 5 giải  x 150.000đ = 1.350.000 đồng
- 24 giải nhì x 100.000đ = 2.400.000 đồng
b) Trang trí và bồi dưỡng BGK
- Bồi dưỡng BGK: 6 người x 50.000 đồng = 300.000 đồng.
Giấy khen: 33 cái x 10.000 đồng = 330.000 đồng
Tổng cộng: 4.380.000 đồng  (Bốn triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng y)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Cán bộ thư viện kết hợp với chuyên môn xây dựng chương trình tổ chức.
- Giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ và nhắc nhở các em tham gia bài viết cho tốt.
Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc Đà Nẵng” năm 2020 của Trường Tiểu học số 2 Hòa Nhơn. Đề nghị các bộ phận có liên quan, các giáo viên chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này./
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                                                   
- GVCN
- Các tổ chuyên môn (để biết);                   
- Lưu: VT, TV. (Khanh)                                                                                           
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)


 

Nguyễn Thùy
 

Tác giả bài viết: Lê Thị Khanh

Nguồn tin: hoạt động

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về trường

Giới thiệu về Trường Tiểu học Số 2 Hòa Nhơn

   + Tên đơn vị: Trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn    + Địa điểm trụ sở chính: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.    + Điện thoại: 0511 3788136    + Email: thhoa nhon2.hv@gmail.com    + Quá trình thành lập:...

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về giao diện của trang web

Đẹp và đáp ứng hầu hết nhu cầu của người sử dụng

Tương đối dễ nhìn và có một số chức năng cần thiết

Tạm được

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 8


Hôm nayHôm nay : 232

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4058

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1540316

Liên kết trường

Địa chỉ: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3788136
Email: thhoanhon2.hv@gmail.com
Xem bản: Desktop | Mobile