Liên kếtThời khóa biểu

Tài nguyên

Giới thiệu về Trường Tiểu học Số 2 Hòa Nhơn

   + Tên đơn vị: Trường tiểu học số 2 Hòa Nhơn
   + Địa điểm trụ sở chính: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng.
   + Điện thoại: 0511 3788136
   + Email: thhoa nhon2.hv@gmail.com
   + Quá trình thành lập: Trường được thành lập theo Quyết định số 187/QĐ/ GD- ĐT ngày 01 tháng 07 năm 1997 của Sở GD&ĐT  Thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tách ra từ trường Tiểu học Hoà Nhơn. Trường được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 tại thời điểm  năm 2006 theo Quyết định số 4519/QĐ- UBND ngày 05/7/2006 của UBND Thành phố Đà Nẵng và được công nhận lại năm 2011 theo quyết định số ;.
1. Cơ cấu tổ chức; Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên của trường 31 người trong đó biên chế 29 người, hợp đồng 2 người .
    Cụ thể như sau;
 
  Tổng số Biên chế Hợp đồng TĐCM Đảng viên QL giáo dục
Đạt chuẩn Trên chuẩn TS TĐCT
CBQL
 
2 2   / 2 2 2 TC 1 CNQL
Giáo viên
 
23 23   1 22 5 SC  
Nhân viên
 
6 4 2 5 1 3 SC  
T Cộng
 
31 29 2 6 25 10   1
           
2. Thuận lợi:
    Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp, thể hiện Thông tư số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia,
    Các chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học hàng năm của sở GD&ĐT Thành phố Đà Nẵng, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Hòa Vang. 
Được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang, của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và hội cha mẹ học sinh nhà trường.
Tập thể CBGV nhiệt tình trong công tác, có tinh thần tự học để nâng cao tay nghề và thường xuyên tiếp cận và hoàn thành các lớp tập huấn về phương pháp đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới, có kiến thức giảng dạy.
    Cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo cho học sinh học 2 buổi/ngày và có các phòng nghệ thuật, phòng vi tính.
3. Khó khăn:
      - Do phụ huynh đa số là nông nghiệp và địa bàn sống ở vùng trung du, khó khăn, nên điều kiện học tập của học sinh còn hạn chế, thiếu một số sách thiết bị trong học tập.
      - Một số giáo viên do tuổi cao, sức khỏe yếu nên chất lượng giảng dạy chưa được nâng cao.
     - Do địa bàn nhiều khu vực lẻ (2 khu vực) nên công tác quản lý điều hành của Ban giám hiệu, giáo viên bộ môn đi lại giảng dạy từ khu vực này đến khu vực khác có khó khăn.
 
Qua 5 năm Trường TH Số 2 Hòa Nhơn đã duy trì kết quả trường đạt chuẩn quốc gia mức 1.
 

Liên kết trường

Địa chỉ: Thôn Ninh An, Xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3788136
Email: thhoanhon2.hv@gmail.com
Xem bản: Desktop | Mobile